Utflykt till Slåttdalsberget.

Copyright Ulf Jonsson